գովասանութիւն

գովասանութիւն

Manandean 1928: 244

Արիստ. աշխ. PeriKosmou (V 1833: 603 - 628) 617,30

Manandean 1928: 242

Նոնն. 16,9

Manandean 1928: 244

Նոնն. 16,9

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԳՈՎԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c, 13c գ. ἕπαινος, ἑγκώμιον laudatio, laus, praeconium Ասելն զգով. եւ Ասացուած կամ ճառ գովութեան. գով. գովութիւն. գովեստ. ներբող. ... *Այս է գովասանութիւն սքանչելի: Գերազանցութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԲՈՂԵԱՆ — (ղենի կամ ղինի, ից.) NBH 2 0416 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c գ. ἑγκώμιον laudatio, paeconium, encomium. որ եւ ՆԵՐԲՈՂ, ՆԵՐԲՈՂԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. Գով. գովեստ. գովասանութիւն. գովաբանութիւն. դրուատ. դրուատիք. երգ կամ ճառ գովեստական. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՅ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. ῤῆμα verbum Ըստ քերականաց՝ Մասն բանի յայտարար գործողութեան. ... *Բայ է բառ անհոլով՝ ընդունական ամանակաց, դիմաց, եւ թուոց, որ ներգործութիւն կամ կիր յարկացոցէ. Թր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՎԱՍԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. ἑπαινετής laudator, autor laudis Գով ասօղ. գովասաց. գովաբանօղ, բարեբանօղ. ... *Փո՛րձ արա յառաջագոյն դասել զգովասանն (կամ զգովասանականն) արամազդայ. Պղատ. օրին. ՟Ա: *Գովասան եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՎԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0573 Chronological Sequence: 7c Տ. ԳՈՎԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ. *Գովասացութեան բանս առ թագաւորն ասացին. Սոկր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՎԵՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c Տ. ԳՈՎ, եւ ԳՈՎՈՒԹԻՒՆ. ἕπαινος laus *Ի գովեստ փառաց շնորհաց իւրոց: Ի փառս եւ ʼի գովեստ աստուծոյ. Եփես. ՟Ա. 6. 12. 14: Փիլիպ. ՟Ա. 11: *Պատմեաց իւրոց նախարարացն հանդերձ գովեստիւ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԻՐ — I. (կրի, րաւ կամ րիւ.) NBH 1 0692 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. γῆ terra Աշխարհ ստորին ի միջակէտն երկնից. հողագունտ. ծով եւ ցամաք. մանաւանդ ցամաքն. (լծ. եւ վայր, ի վայր. ուր յն. ղի, կամ կի. լտ. թէ՛րրա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0214 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γραφή, ἁναγραφή, γράμμα, συγγραφή, συγγραφία scriptio, conscriptio, scriptura, scriptum, liber, opus, historia, commentarium βιβλιοθήκη bibliotheca. Գրութիւն մատենից. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՌԱՒՈՐԵԱԼ — (ելոյ կամ եցելոյ.) NBH 2 0934 Chronological Sequence: 6c, 10c որպէս ա. (ա՛յլ է եւ ընդունելութիւնն. ) ἕνδοξος gloriosus, honoratus. որպէս ա. (ա՛յլ է եւ ընդունելութիւնն ն. δοξάζων glorificans. կ. δεδοξασμένος glorificatus ). Որ փառաւորեալ է, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.